พวงหรีด

ที่มาของพวงหรีดและดอกไม้งานศพ

Highlight : พวงหรีด และการวางดอกไม้รอบหลุมศพ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปกปิดภาพอันไม่สวยงามและเรื่องกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ โดยจากข้อมูลพบว่า การใช้พวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยเริ่มใช้ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

พวงหรีด ที่ใช้ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมกรีก-โรมัน นอกจากจะใช้เพื่อแสดงความอาลัยแล้ว ยังมีประโยชน์เพื่อบรรเทาภาพและบรรยากาศความโศกเศร้าภายในงาน คุณอาจจะเคยสงสัยว่า การให้ดอกไม้หรือพวงหรีดแสดงความอาลัยนั่นมีที่มาอย่างไร เริ่มมาตอนไหน วันนี้ BloomBKK ได้รวบรวมเกร็ดความรู้เอามาฝากทุกท่านค่ะ

 

พวงหรีด หรือ หรีด นั้น เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรีก-โรมันโบราณ โดยข้อมูลจากหลายแหล่ง เชื่อว่า พวงหรีด มีต้นกำเนิดมาจากมงกุฏดอกไม้ ที่ทำขึ้นมาจากใบไม้และดอกไม้ ในสมัยนั้น มงกุฏดอกไม้ เปรียบเสมือนเครื่องบ่งบอกสถานะตำแหน่ง ในขณะที่ข้อมูลบางแห่ง เชื่อว่า พวงหรีดนั้นเริ่มมาจากชาวคริสต์ ที่นิยมใช้พวงหรีดในการแสดงความรักและเทิดทูนต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยวงกลมของพวงหรีด แสดงถึง ความแข็งแรงและเป็นอมตะ ในช่วงคริสตมาส ชาวคริสต์จึงนิยมนำพวงหรีดมาแขวนไว้ที่บริเวณหน้าประตู

 

สำหรับในไทยนั้น พวงหรีดได้เข้ามาไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งในช่วงนั้นอารยธรรมตะวันตกได้แผ่ขยายเข้ามาในไทย โดยได้มีการนำดอกไม้หลากหลายชนิดมาแต่งเป็นพวงหรีด และในพระเมรุของสนมเอกในรัชกาลที่ 4 ได้มีการนำพวงหรีดดอกไม้สดมาใช้ในงานพระบรมศพ เป็นเครื่องแสดงความอาลัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

อย่างไรก็ตาม นักโบราณคดีได้พบหลักฐานการวางดอกไม้บริเวณรอบผู้เสียชีวิต หรือรอบหลุมศพมาอย่างยาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปกปิดภาพอันไม่สวยงามและเรื่องกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

 

Related :

1. History of the wreath 
https://www.proflowers.com/blog/history-of-the-wreath

INSTAGRAM #RakReed