Returns & Refunds

ที่ BloomBKK เราร่วมงานกับช่างจัดดอกไม้ที่มีประสบการณ์และมีความพิถีพิถันในการจัดดอกไม้ของคุณลูกค้าเท่านั้น และเรายึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อผิดพลาดประการใดที่อาจเกิดขึ้น ทำให้คุณลูกค้าไม่พอใจในมาตรฐานสินค้าและการให้บริการของเรา คุณลูกค้าสามารถติดต่อและแจ้งการให้บริการดังกล่าวได้ที่ ติดต่อเรา เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง

  • หากปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากประเภทหรือจำนวนของดอกไม้ที่ผิดไปจากแบบ ทางเราขอความกรุณาคุณลูกค้าส่งรูปสินค้าที่ได้รับให้กับเรา ฝ่ายดูแลลูกค้าของเราจะประเมินปัญหาและติดต่อกลับคุณลูกค้าโดยเร็ว ทั้งนี้ การคืนเงิน (Refunds) จะใช้เวลาประมาณ 7 วัน และจะคืนเข้าบัญชีธนาคารของคุณลูกค้า
  • หากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นที่ทำให้คุณลูกค้าไม่พอใจในสินค้า เราขอความกรุณาคุณลูกค้า ติดต่อเรา ในโอกาสแรกที่คุณลูกค้าสามารถทำได้ และภายในไม่เกิน 2 วัน หลังจากได้รับสินค้า เพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติของสินค้า จำพวกดอกไม้และผลไม้
  • อันเนื่องมาจากธรรมชาติของสินค้า จำพวกดอกไม้และผลไม้ หากคุณลูกค้าได้ชำระค่าสินค้าและบริการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ และเมื่อเราได้ส่งมอบสินค้าให้กับคุณลูกค้าแล้ว ถือเป็นที่สิ้นสุด เราไม่มีนโยบายการคืนสินค้า
  • ช่างจัดดอกไม้ที่ร่วมงานกับเรา โดยปกติแล้วจะใช้ดอกไม้ตามฤดูกาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตามฤดูกาลมีผลต่อความสวยของดอกไม้ นอกจากนี้ โดอกไม้ประเภท ดอกไฮเดรนเยีย และดอกทิวลิป จะอ่อนไหวต่อสภาพอากาศร้อน และมีช่วงอายุของดอกไม้ที่ค่อนข้างสั้น
  • ในบางครั้งที่ดอกไม้บางประเภทขาดตลาด ช่างจัดดอกไม้ของเรามีความจำเป็นต้องใช้ดอกไม้ประเภทอื่นแทน ตามเท่าที่สามารถหาได้ในตลาดดอกไม้ อย่างไรก็ตาม เราพยายามจะแจ้งให้คุณลูกค้าทุกท่านทราบหากดอกไม้ชนิดใดขาดตลาด และเราจะมีการใช้ดอกไม้ประเภทใดแทน
  • ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของคุณลูกค้าในการใช้โปรโมชั่น โค้ด (discount code) ในการลดราคาค่าสินค้า BloomBKK ไม่รับผิดชอบในการคืนเงินให้คุณลูกค้าในกรณีที่คุณลูกค้าไม่ได้ใช้โปรโมชั่น โค้ด ในการลดราคา
  • หลังจากส่งมอบสินค้าให้เจ้าหน้าที่ LineMan แล้ว เราจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของแมสเซนเจอร์ให้กับคุณลูกค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก LineMan เป็นหน่วยงานภายนอก เราจึงไม่สามารถให้บริการถ่ายภาพเมื่อจัดส่งถึงมือผู้รับได้

ในการติดต่อกับ BloomBKK เกี่ยวกับการคืนเงิน (Refunds) กรุณาติดต่อเราที่

อีเมล์ : contact@bloombkk.com

โทร : 0925257229

ที่อยู่ : BloomBKK, ชั้น 4, 28/3 ซอยร่วมฤดี, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330